Sunday, 19/06/2022

Daily Archives: 19/06/2022

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 25 Tháng Sáu, Tuần 12 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 27,8-9 Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành...

Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền & nhân phẩm, Đức Thánh Cha nhắc...

Bảo đảm sự sẵn sàng của Giáo hội giúp họ hoàn thành trách nhiệm 19 tháng Mười Hai, 2019 10:27 DEBORAH CASTELLANO LUBOV “Giáo hội Công giáo...

Thứ Năm, ngày 15.10, Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, TsHt | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ   Tv 41,2-3 Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước...

Ngày 25.10, Chúa Nhật 30 Thường Niên | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Lễ Các Thánh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/Ee_OO06nXEo Mời xem các bài liên quan: Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ 2020 | Vô Hạ Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXI Lễ...