Saturday, 11/06/2022

Daily Archives: 11/06/2022

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XXI Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm ý: Lời Thầy nghe quá chói tai Ăn uống thịt máu sợ ai dám dùng Yêu thương Chúa dạy tới cùng: Thần trí yếu...

Viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore | Tri...

Lời hứa được thực hiện: Viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore Marinella Bandini | 31/03/21 Nhà thờ Chặng Đàng Ngày...

Thứ Hai, ngày 03.08 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 69,2.6 Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con, muôn...

Ngày 21 Tháng Giêng, Chúa Nhật 3 Thường Niên, B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Gn 3,1-5.10   Bài đọc 2: ...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Thứ Tư Lễ Tro

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 GRADUALE Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy