Saturday, 11/06/2022

Daily Archives: 10/06/2022

Tin xem nhiều

Cha tuyên úy sân bay chuẩn bị chuyến bay thiêng liêng cho các hành...

J-P Mauro - 11 tháng Sáu, 2019 Hầu hết mọi người không để ý thấy nhà nguyện nhỏ Đức Bà của các Bầu Trời khi...

Ngày 09.05, Chúa Nhật 6 Phục Sinh | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Is 48,20 Hãy vui mừng loan báo cho mọi người...

Thứ Năm, Ngày 31 Tháng Năm, Đức Maria Thăm Viếng Bà Ê-li-sa-bet, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 65, 16 Tất cả...

Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng Bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 47,10-11 Lạy Thiên...

Thứ Sáu, Ngày 30 Tháng Sáu, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lời Chúa trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 17,1.9-10.15-22 Tin Mừng: Mt 8,1-4 Ca...