Friday, 10/06/2022

Daily Archives: 07/06/2022

Tin xem nhiều

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa | Quang...

Quang Hoài Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An https://youtu.be/NjO--93gaRY Download File PDF tại đây Quang Hoài

Chúa Nhật XVI Thường Niên C | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Giọng ngâm: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn Nghe hoặc Download File MP3 https://youtu.be/BrI2cSVDKsQ NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế...

Thứ Hai, ngày 10 Tháng Sáu, Tuần 10 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Thứ Bảy, ngày 07.08, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)             Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng...

Thứ Năm 24.03.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ Ta là Đấng cứu độ dân Ta, khi họ kêu cầu Ta...