Thursday, 26/05/2022

Daily Archives: 25/05/2022

Tin xem nhiều

Thứ Năm 05.05.2022 |  LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 15,1-2 Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả...

Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay năm B

Tóm ý: Hạt lúa gieo vào lòng đất Khư khư giữ lấy không mất không tàn Xả thân hư thối không màng Đâm hoa kết trái sinh ngàn...
video

Bài giảng Chúa Nhật XVIII Quanh Năm A

Thấy dân chúng, Chúa xót thương Bệnh tật chữa lành, muôn phương tìm đến Chúa giảng, muôn lòng mộ mến. Quên nơi hoang địa, chiều đến phải...

Panô Chúa Nhật VI Thường Niên B

NguoiAnGiang Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Mátcô 1,40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người...

Bài giảng Chúa Nhật III Quanh Năm | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT III QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Isaia 8, 23-9,3; Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 1.10-13.17 và Phúc Âm Thánh Matthêu...