Saturday, 28/05/2022

Daily Archives: 21/05/2022

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | June 07, 2021 – June 13, 2021

June 7, 2021 Nghe các bài đọc Anh Ngữ tại đây ⇒ LISTEN PODCAST Monday of the Tenth Week in Ordinary Time Lectionary: 359 Reading I 2 Cor1:1-7 Paul, an Apostle...

Lịch Phụng Vụ Tháng Một 2019 năm C

THÁNG MỘT Ý cầu nguyện: Cầu cho giới trẻ, đặc biệt là ở châu Mỹ Latin, theo gương của Đức Maria và đáp lời kêu...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | July 12, 2021 – July 18, 2021

July 12, 2021 Nghe các bài đọc Anh Ngữ tại đây ⇒ LISTEN PODCAST Monday of the Fifteenth Week in Ordinary Time Lectionary: 389 DAILY MEDITATION by Daily reading &...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 10, 2020 – August 16, 2020

August 10, 2020 Feast of Saint Lawrence, Deacon and Martyr DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Saint Lawrence, Deacon and Martyr,...

Lịch Phụng Vụ Tháng 03.2021, năm B | Tâm Thành

THÁNG BA THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống...