Saturday, 01/04/2023

Daily Archives: 13/05/2022

Tin xem nhiều

Ngày 18 Tháng Hai, Chúa Nhật 1 Mùa Chay, B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   St 9,8-15   Bài đọc 2: ...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên | Nhóm Thánh Vịnh...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Dẫn giải dụ ngôn đại tiệc hay tiệc hoàng gia | Sổ tay Giáo...

Dụ ngôn về đại tiệc hay tiệc hoàng gia được kể trong Phúc Âm Luca 14:15-24 mang ý nghĩa gì đối với chúng ta...

Tiến trình tham gia tuyên thánh Cha PX Diệp tại Sài Gòn

Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn - Nhà Thờ Tân Định Ngày 31.12.2011 & ngày 1.1.2012 Từ Canada vừa về tới Saigon, Cha Peter Tuyên...

Thứ Hai, Ngày 15 Tháng Mười, Thánh Tê-rê-xa Giê-su, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Tv 41,2-3 Như nai rừng...