Sunday, 29/05/2022

Daily Archives: 13/05/2022

Tin xem nhiều

Lịch Phụng Vụ Tháng Giêng 2018 năm B

THÁNG GIÊNG Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất. Xin cho tất cả các Kitô hữu được trung thành với Lời Chúa...

Thư kêu gọi hưởng ứng Tủ thuốc Bác Ái Cha Trương Bửu Diệp ở...

Ngày 20.10.2018 Kính thưa quí bà con có lòng mộ mến Cha PX. Trương Bửu Diệp Kính gửi quí ân nhân tủ thuốc Bác Ái Cha...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/9FrCJozxYqo *** *** Xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII QN, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Nhạc diễn ý...

Thứ tư, ngày 26 tháng tư, | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 5,17-26 Tin Mừng   Ga 3,16-21 Ca...

Thứ Sáu, ngày 10 tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ed 18,21-28 Tin Mừng: Mt 5,20-26 Ca...