Saturday, 28/05/2022

Daily Archives: 11/05/2022

Tin xem nhiều

Ngày 26.01, Chúa Nhật 3 Thường Niên, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,...

Thứ Ba, ngày 15.12 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  x Dcr 14,5-7 Này Chúa sắp đến, cùng với muôn thần...

Thứ Tư, ngày 01.07, Kính Thánh Giuse | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người quản gia trung tín và khôn...

Thứ Sáu, Ngày 08 Tháng Chín, Sinh Nhật Đức trinh Nữ Ma-ri-a, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Mk 5,1-4a Hoặc:   Rm 8,28-30 Tin Mừng  ...

Thứ Bảy, 09.04.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 21,7.20 Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời...