Friday, 27/05/2022

Daily Archives: 10/05/2022

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 13 Tháng Tám | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,...

Thứ Hai 21.06, Thánh Luy Gônzaga | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: x  Tv 23,4.3 Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên...

Thứ Bảy 08.01 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)       Ca nhập lễ : Gl 4,4-5 Thiên Chúa đã sai Con mình tới, do...

Đức Thánh Cha tuyên dương sự đóng góp của âm nhạc cho phụng vụ

Gặp gỡ ca đoàn Scholae Cantorum thuộc Hiệp hội Thánh Cecilia của Ý © Vatican Media 30 tháng Chín, 2019 09:00 ZENIT STAFF Ngày 28 tháng Chín, 2019,...

Ngày 22 Tháng Chín, Chúa Nhật 25 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi...