Saturday, 28/05/2022

Daily Archives: 09/05/2022

Tin xem nhiều

Thưởng thức tinh tế: Khúc biến tấu guitar tuyệt đẹp từ Mozart Op.9 bởi...

Dựa trên tác phẩm Op.9 của Mozart, Fernando Sor đã biến tấu lại dành cho những cây đàn guitar cổ điển, nhưng nó vẫn giữ...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/XqxMAC7bOsY *** Mời xem các bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXII Quanh Năm, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Lề Luật...

Chúa Nhật XV Thường Niên C | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Giọng ngâm: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn Nghe hoặc Download File MP3 https://youtu.be/t-t1bRevVxA NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế...

10 bức tượng lớn nhất thế giới của Kitô Giáo | Tri Khoan chuyển...

Johannes M. Graf | Shutterstock J-P Mauro | 05/05/21 Mỗi tượng đài này củng cố cộng đoàn trong Đức Kitô. Có điều gì đó về một tượng...