Saturday, 01/04/2023

Daily Archives: 08/05/2022

Tin xem nhiều

Chúa Nhật XVI Thường Niên C | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Giọng ngâm: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn Nghe hoặc Download File MP3 https://youtu.be/BrI2cSVDKsQ NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng, C | Quang Hoài

Quang Hoài https://youtu.be/cijcJQ-zkiQ Download file PDF tại đây Quang Hoài

Ngày 17 Tháng Chín, Chúa Nhật 24 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Hc 27, 30-28, 7 Bài...

Thánh lễ Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Mùa Chay | 04.04.2020

https://youtu.be/JlERnR3xdMU Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 21,7.20 Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị...

Sau hè nhà Đức Thánh Cha

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên Từ “sau hè” nghe nó nhà quê hết cỡ, nhưng ai cũng cảm thấy một gần gũi thân quen và...