Saturday, 28/05/2022

Daily Archives: 07/05/2022

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 27.04 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng...

Chúa Nhật 22 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/R2Xj2EUQKMM ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Hai, ngày 17.05 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Cv 1,8 Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh...

Thứ Tư, ngày 29.07, Thánh Marta | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ    Lc 10,38 Đức Giê-su vào làng kia, có một phụ nữ...

Thứ Sáu, ngày 19 tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con đây, nhờ sống công minh chính...