Saturday, 01/04/2023

Daily Archives: 06/05/2022

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 23.12 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Is 9,6; Tv 71,17 Một trẻ thơ sẽ chào đời...

Phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng, 27 Tết Canh Tý

NguoiAnGiang Những hình ảnh Đường Hoa Xuân ở Phú Mỹ Hưng, quận 7, ngày 27 Tết Canh Tý. ...

Thứ Năm, ngày 18.01 | LTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  x Tv 54,17-20.23 Khi tôi kêu khấn Chúa Trời, Người đã...

Thứ năm, ngày 24 tháng tám, Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông Đồ, Lễ Kính | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Thị Trinh | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kh 21,9b-14 Tin Mừng   Ga...

Ngày 21.11, Chúa Nhật 34 Thường Niên, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Kh 5,12; 1,6 Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng...