Saturday, 28/05/2022

Daily Archives: 02/05/2022

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 17, 2020 – August 23, 2020

August 17, 2020 Monday of the Twentieth Week in Ordinary Time DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây The prophet Ezekiel's experience of...

Thứ Hai, Ngày 30 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành...

Thứ Sáu 01.04.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ: Tv 53,3-4 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,...

Thứ Tư, ngày 20 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 30,3-4 Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá...

Ngày 04 Tháng Tám, Chúa Nhật 18 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ : Tv 69,2.6 Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con, muôn...