Thursday, 09/06/2022

Monthly Archives: May 2022

Tin xem nhiều

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, B | Quang Hoài

Quang Hoài https://youtu.be/rF56Fef8m9s  Download File PDF tại đây

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Hiroshima và Nagasaki vào Tháng Mười Một

Đức Thánh Cha Phanxico sẽ đến Hiroshima và Nagasaki vào Tháng Mười Một Chuyến hành hương hòa bình 28 tháng Sáu, 2019 02:36 | ANITA BOURDIN THÀNH VATICAN,...

Ngày 15.11 Chúa Nhật 33 Thường Niên | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Gr 29,11.12.14 Chúa phán: “Ý định của Ta là làm cho...

Thứ Hai, ngày 27.04 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã...