Sunday, 29/05/2022

Monthly Archives: April 2022

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 22 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Bảy, ngày 17 Tháng 8 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,...

Ngày 01.08, Chúa Nhật XVIII Thường Niên | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)             Ca nhập lễ :  Tv 69,2.6 Lạy Chúa Trời, xin đến...

Thứ Hai, Ngày 13 Tháng Mười Một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 1, 1-7 Tin Mừng:  Lc...

Thứ Tư, ngày 21.10 | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 16,6.8 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì...