Friday, 20/05/2022

Daily Archives: 17/01/2022

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 01.12 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  x Dcr 14,5-7 Này Chúa sắp đến, cùng với muôn thần...

Chúa Nhật VI Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/EEVKyVRIJw8 ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Mùa Chay là con đường của niềm hy vọng | Đức Thánh Cha tiếp...

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/RHnBGAffsWM

Các phẩm phục mà Giáo hoàng hiện nay không mặc

by phanxico.vn Đôi giày đỏ của Đức Bênêđictô XVI Nhà lãnh đạo tôn giáo và nguyên thủ quốc gia luôn có các thuộc tính riêng của...

Bài giảng Chúa Nhật II Quanh Năm B

Tóm ý: Đây “Chiên Thiên Chúa!” tinh tuyền Phải mang gánh lấy xích xiếng tội khiên Giống như hy lễ bò chiên Thiêu tế chuộc tội, ơn thiêng...