Tuesday, 24/05/2022

Daily Archives: 15/01/2022

Tin xem nhiều

Ngày 11.10, Chúa Nhật 28 Thường Niên | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,...

Thứ Ba, Ngày 16 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 16, 1-13   Tin Mừng:...

Thứ Bảy Ngày 7 Tháng Mười, Đức Mẹ Mân Côi, Lễ Nhớ | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: cv 1,12-14 Bài đọc 2: Gl4,4-7 Tin...

Thứ Tư 17.11, Thánh nữ Êlisabét Hunggari | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)    Ca nhập lễ:  Mt 25,34.36.40 Chúa nói: “Hãy đến đây! Hỡi những kẻ Cha...

Chút duyên với Thầy Antôn Trần Thọ Triết | vo van

vo van Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Mình vào lớp Đệ Thất B (Đệ Bát) tại Chủng Viện Á Thánh Quý, Cái Răng...