Friday, 20/05/2022

Daily Archives: 14/01/2022

Tin xem nhiều

video

Bánh Mì Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C

Franc Lee https://youtu.be/FHcy_W8lTFg   Franc Lee  

Thứ Tư, ngày 21.10 | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 16,6.8 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì...

Thứ Tư, Ngày 17 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy Bài đọc:   Cv 15,1-6 Tin Mừng   Ga 15,1-8 Ca...

Thứ Tư, ngày 07 tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ :  Tv 37,22-23 Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc,...

Thứ Ba 28.12, Các Thánh Anh Hài, tử đạo | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)      Ca nhập lễ Các hài nhi vô tội xưa bị giết vì Đức Ki-tô nay...