Thursday, 20/01/2022

Daily Archives: 12/01/2022

Tin xem nhiều

video

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên | Quang Hoài

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An https://youtu.be/X40sGfAZ28I Download File PDF Quang Hoài

Thứ Năm Ngày 5 Tháng Mười, Kính Máu Thánh Chúa Giê-su | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 Tin mừng: Lc 10,1-12   Ca...

Thứ Tư, Ngày 05 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: x Kb 2,3; 1Cr 4,5 Chúa sẽ đến, Người không...

Thứ Hai, Ngày 18 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gr 23,5-8   Tin Mừng:  Mt 1,18-24   Ca...