Thursday, 20/01/2022

Daily Archives: 11/01/2022

Tin xem nhiều

Thứ Hai 03 tháng Một, Danh Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)       Ca nhập lễ: Phil 2, 10-11 Khi nghe damh thanh Giêsu, mọi loài trên...

Thứ Tư 29.09, Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ   Tv 102,20 Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn ngàn thiên sứ, bậc...

Lễ Giỗ Cha PX Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy ngày 11-12.3.2012

BÀI GIẢNG CỦA ĐC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP (2 V 5, 1-15a; Kh 21, 1-7; Lc 4, 24-30) ...

Hình ảnh kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục Cha Phêrô Trần Thế Tuyên [Phần...

Quang Trong Hien Vancouver Lễ Tạ Ơn kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục của Cha Phêrô Trần Thế Tuyên vào 10 giờ sáng ngày 20.1.2018...

Hôn Nhân Công Giáo Không Thể Chia Ly | Chúa Nhật 27 Thường Niên B...

vo ha Những người yêu mến Thiên Chúa đều tin rằng, từ nguyên thuỷ Ngài đã tạo dựng  loài người có nam có nữ, rồi...