Friday, 20/05/2022

Daily Archives: 10/01/2022

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 22, 2019 – April 28, 2019

April 22, 2019 « April 21  |  April 23 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Monday within the octave of Easter At Pentecost, Peter...
video

Người Công Giáo và Hồi Giáo Li Băng tin là đất trên mộ thánh...

VietCatholicNews *** Người Công Giáo và Hồi Giáo Li Băng tin là đất trên mộ thánh Charbel có thể chữa được coronavirus Asia-News, cơ quan thông tin...

Thứ bảy, ngày 09 tháng mười hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc :  Is 30,19-21.23-26 Tin Mừng:  Mt...

Thứ Năm, ngày 27 tháng Giêng | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)         Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,...

Nhà thờ Thánh Giorgio ở Velabro | Tri Khoan

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 3 03, 2021 Marinella Bandini | 18/02/21 Nhà thờ Chặng đàng Ngày 2: Nhà thờ này...