Thursday, 20/01/2022

Daily Archives: 10/01/2022

Tin xem nhiều

Ngày 11 Tháng Ba, Chúa Nhật 4 Mùa Chay | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  x Is 66,10-11 Mừng vui...

Đức Phanxicô gặp nữ tu Ana Rosa Sívori, em họ của ngài ở Thái...

fr.aleteia.org, Dolors Massot, 2019-11-20 Nữ tu Ana Rosa Sívori, 77 tuổi sẽ thông dịch cho Đức Phanxicô trong thời gian ngài ở Thái Lan. Nữ...

Thông điệp của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn gửi người...

Tri Khoan chuyển ngữ Lễ hội Diwali được tổ chức bởi tất cả những người theo đạo Hindu và được gọi là Deepavali hay “hàng...

Thứ Hai, Ngày 20 Tháng Mời một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Tin Mừng: Lc...

Thứ Ba, ngày 07 tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Is 55,10-11 Tin Mừng: Mt 6,7-15 Ca...