Friday, 20/05/2022

Daily Archives: 09/01/2022

Tin xem nhiều

Thứ Năm, 19.11 | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Gr 29,11.12.14 Chúa phán: “Ý định của Ta là làm cho...

Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/Q_SfkBM2tNI *** Mời xem các bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XVI Quanh Năm, B | Lm. Peter Tuyên Chúa Ban Cho Dân...

Daily Readings Audio | November 20 – November 26

November 20, 2017 « November 19  |  November 21 » Monday of the Thirty-third Week in Ordinary Time Lectionary: 497 Reading 1 1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63 there sprang...

Thánh Cả Giuse: Mẫu gương cho toàn thể nhân loại

James & Joseph Lập chuyển ngữ Thánh Cả Giuse là người bình thường được Chúa dùng để làm những việc phi thường. Ngài đã thi...
video

Thánh lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/tHZ8lRUS0gY *** Xem bài liên quan: Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Chúa Giêsu Thanh...