Tuesday, 24/05/2022

Daily Archives: 08/01/2022

Tin xem nhiều

Thứ Ba 10.08, Thánh Lôrenxô | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)             Ca nhập lễ Đây là thánh Lô-ren-xô, người đã hiến thân...

Chuyến hành hương đầy cảm xúc: Đất Thánh bắt đầu mở cửa trở lại

Tri Khoan chuyển ngữ Colm Flynn của EWTN đến viếng các thánh địa. Từ phía trên bên trái theo chiều kim đồng hồ: Nhà thờ Mộ...

Thứ Ba, Ngày 08 Tháng Tám, Thánh Đa-minh, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 7,7-10 Tin Mừng   Lc 9,57-62 Ca...

Thứ Sáu, ngày 01 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, con tin cậy vào tình...

Giáo hội Công giáo thành lập những nhà thương lâu đời nhất của thế...

Giáo hội Công giáo thành lập những nhà thương lâu đời nhất của thế giới như thế nào, một truyền thống còn tiếp tục...