Friday, 20/05/2022

Daily Archives: 06/01/2022

Tin xem nhiều

Thứ Năm, ngày 05 Tháng Chín, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc...

Thứ Năm, ngày 18.01 | LTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  x Tv 54,17-20.23 Khi tôi kêu khấn Chúa Trời, Người đã...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | January 20, 2019 – January 26, 2019

January 20, 2020 « January 19  |  January 21 » Monday of the Second Week in Ordinary Time Lectionary: 311 Reading 1 1 Sm 15:16-23 Samuel said to Saul: “Stop! Let me...

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 6, 4-13 Tin Mừng: Mt...

Thứ Sáu, 08.04.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 30,10.16.18 Lạy Chúa, xin xót thương, bởi vì con lâm cảnh...