Thursday, 20/01/2022

Daily Archives: 06/01/2022

Tin xem nhiều

Các phụ kiện phụng vụ dành riêng cho giáo hoàng

by phanxico.vn cath.ch, I.Media , 2019-07-19 Nhà lãnh đạo tôn giáo và nguyên thủ quốc gia luôn có các thuộc tính riêng của mình. Mùa hè...

Thứ Ba, ngày 08 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo...

Thứ Ba, Ngày 29 Tháng Tám, Thánh Gio-an Tẩy Giả Bị Trảm Quyết, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Tấn Huy | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gr 1,17-19 Tin Mừng   Mc...

Thứ Sáu, Ngày 19 Tháng Mười, Thánh Phao-lô Thánh Giá, Linh Mục | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  1 Cor 2,2 Tôi đã...

Thứ Bảy, Ngày 16 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc :  Hc 48,,1-4.9-11   Tin Mừng:  Mt...