Thursday, 20/01/2022

Daily Archives: 05/01/2022

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 23 Tháng Tám, Kính Thánh Rôsa Lima, Trinh Nữ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ    Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã...

Thứ Ba, ngày 19 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 30,3-4 Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá...

Vòng quanh thế giới với 12 máng cỏ đẹp nhất của các nước

by  phanxicovn Hungaria, Argentina, Tháp Ngà, Guatemala, Xích đạo, Canada, Tây Ban Nha, Kenya, Trung quốc, Ấn độ, Pêru, Mêhicô. Argentina Hungaria Canada Trung quốc Tháp Ngà Xích Đạo Tây Ban Nha Guatemala Ấn...

Thứ Hai, Ngày 19 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Lv 19,1-2.11-18   Tin Mừng: Mt 25,31-46   Ca...

Thứ Hai, ngày 24 Tháng Sáu, Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Ga 1,6-7; Lc 1,17 Có một người được Thiên Chúa sai...