Thursday, 20/01/2022

Daily Archives: 04/01/2022

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 25.05 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Cv 1,8 Anh em sẽ nhận được sức mạnh của...

Ukraine – một sứ mạng đặc biệt: Một linh mục mô tả kinh nghiệm...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 7 21, 2020 ...

Thứ Năm, Ngày 16 Tháng Tám, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua

Thơ tóm ý: Con Người đến trong vinh quang Lên ngai chung thẩm trần gian một lần Dựa trên bác ái thiện căn Người đói, kẻ khát, hiện...

Thứ Bảy, Ngày 07 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 104,43 Chúa đưa...