Thursday, 20/01/2022

Daily Archives: 01/01/2022

Tin xem nhiều

Panô Lễ Thánh Gia Thất năm B

NguoiAnGiang Tin Mừng:  Lc 2, 22-40 Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan. Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Lu-ca. Khi đã đủ thời...

Thứ Hai, Ngày 23 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 4, 20-25   Tin Mừng: Lc...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa | Lm. Peter...

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Sách Ngôn Sứ Isaia 40,1-5.9-11; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Titô 2.11-14;3.4-7 Phúc Âm Thánh Luca 3.15-16.21-22 Tin Mừng Chúa...

Thứ Bảy, ngày 25.07, Thánh Giacôbê, Tông đồ | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    x Mt 4,18.21 Đang khi đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê-a,...
video

Từ trên thánh giá nhìn xuống | Suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá

https://youtu.be/j5KeTp09EGE Xem bài liên quan: Từ trên thánh giá nhìn xuống | Lm. Hồ Bặc Xái