Thursday, 20/01/2022

Monthly Archives: December 2021

Tin xem nhiều

Đối với Đức Phanxicô, thổ dân vùng Amazzonia là mẫu gương cho toàn Giáo...

by phanxicovn Đức Phanxicô cùng với thổ dân ở Puerto Maldonado, Pêru 19-1-2018 famillechretienne, Par Xavier Le Normand (I.Media), Pêru, 2018-01-23 Từ Chi-lê đến Pêru, Đức Phanxicô...

Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

Thơ diễn ý: Chúa xuất hiện, Gioan ngồi tù, Dân chúng thắc mắc, lù mù chả thông. Có phải là Đấng đợi trông, Hay còn ai khác chờ...

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Mười, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...

Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng Ba | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ:  Tv 30,10.16.18 Lạy Chúa, xin...

Thứ Tư, ngày 26 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 27,8-9 Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành...