Xin cầu nguyện cho chúng tôi [1] | Nhóm AHPM Vĩnh Long

1404

Franc Lee

Tháng Mười 2018. Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán.
Tại căn phòng mang tên: Phòng Vi tính Sr Maria Cosolata.

Sơ Matta Mỹ Triều (bên trái ảnh), Sơ Anna Sum (bên phải ảnh)
và các em đại diện Hội Dòng vui mừng tiếp nhận phòng máy.

Kỹ thuật viên lắp đặt và nối mạng các máy.


8 bộ bàn ghế


Lắp đặt các máy

Máy Scanner, quà của Minh Tân Bonsai (Ái Hữu Philipphê Minh Vĩnh Long)

Máy Scanner, quà của Minh Tân Bonsai

Bộ loa vi tính SoundMax, quà của Minh Tân Bonsai

Bộ loa vi tính SoundMax, quà của Minh Tân Bonsai

Máy in laser Canon đen trắng