Từ Nadarét đến Bêlem: Chuyến đi khó khăn của Mẹ Maria và Thánh Giuse

2521

by phanxicovn

fr.aleteia.org, Roman Zając, Kévin Boucaud-Victoire, 2017-12-15

Để có thể sinh Chúa Giêsu tại Bê-lem và để hoàn tựu lời các tiên tri trong Cựu Ước, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã phải gặp các thử thách gay go.

Tiên tri Mi-kha viết: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.

Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa” (Mk 5, 1). Phúc Âm Thánh Luca kể lại, tuy Thánh Giuse là dòng dõi vua Đa-vít nhưng nguồn gốc của ngài thuộc một thành phố nhỏ vùng Giu-đê. Khi Mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu thì hai người ở Nadarét, miền Bắc Ga-li-lê.

Một chuyến đi dài 150 cây số

Khi Mẹ Maria gần đến ngày sinh thì hoàng đế Auguste ra lệnh kiểm tra dân số, buộc người dân phải về quê quán của mình để làm giấy tờ kiểm tra. Bởi thế, “ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít” (Lc 2, 4). Một chặng đường 150 cây số, đối với hai người, đó là một chặng đường quá sức gay go vì thời đó đường chưa lát gạch, một phần lớn vùng này ở trong lãnh thổ của Đế quốc La Mã, và phương tiện di chuyển duy nhất là dùng lừa hay lạc đà. Thêm nữa Thánh Giuse có thể cũng đã lớn tuổi, còn Mẹ Maria thì gần sinh.

Bê-lem tên cũ gọi là Ép-ra-tha ở phía nam cách Giêrusalem 7 cây số và ở vĩ tuyến cao 750 mét. Dù đây là thành phố của vua Đa-vít và của bà Rachel, người vợ thứ hai của ông Gia-cóp được chôn cất ở đó, nhưng thời đó thành phố này là một thành phố nhỏ. Đó là con đường núi có nhiều xe ca-ra-van dùng con đường này để đi từ Giêrusalem đến Ai Cập.

Các Phúc Âm không nói gì về phương tiện di chuyển của Thánh Giuse và Mẹ Maria nhưng chúng ta có thể hình dung hai đấng đã phải dùng lừa để chở thức ăn. Thánh Giuse và Đức Mẹ cũng có thể ngủ ba hoặc bốn đêm ở ngoài trời hoặc trong quán trọ. Một chuyến đi khó khăn mà đến gần ngày sinh, hai người không tìm chỗ nào khác trú chân ngoài chuồng bò.

Lễ Giáng Sinh nhắc chúng ta nhớ lại lòng can đảm và tận tụy của Đức Mẹ và Thánh Giuse đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn để vượt qua giai đoạn thử thách này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch