Thánh nào cầm đầu của mình trong tay?

1272

by phanxicovn

Thánh Denis tử đạo, Panthéon de Paris.

fr.aleteia.org, Caroline Becker, 2017-08-05

Thánh Denis thường được thấy qua hình ảnh người cầm trong tay cái đầu của mình. Đôi khi cái đầu cắt đến tận cổ hoặc phần sọ ở trên. Một vài hình với cái đầu trên vai và trong tay là một cái đầu khác.
Thánh Denis là giám mục của thành phố Paris và sống ở thế kỷ thứ 3. Chỉ có các truyền thuyết chung quanh ngài chứ người ta không biết đời sống thật của ngài. Thật ra vào thế kỷ thứ 9, các tu sĩ của Thánh-Denis thường đồng hóa ngài với Denis l’Aéropagite được nhắc trong Sách Công vụ Tông đồ, được Thánh Phaolô hoán cải và trở thành giám mục đầu tiên của Athena. Đó là một cách nhà Dòng có thể tuyên bố Thánh bổn mạng của mình sống đồng thời với Chúa Kitô.
Được Thánh Phaolô giúp trở lại, Thánh Denis trở thành người đứng đầu cộng đoàn kitô ở Ai Cập trước khi ngài đi Pháp và là giám mục đầu tiên của Paris. Bị Hoàng đế bắt, ngài bị nhiều cực hình nhưng không từ chối đức tin của mình. cuối cùng ngài bị chặt đầu cùng với hai người bạn, Éleuthère và Rustique. Khi tên đao thủ vừa chặt đầu ngài thì có một phép lạ xảy ra: Thánh Denis vẫn còn sống, cúi xuống lượm đầu mình và đi đến nơi chôn mình. Địa điểm nơi ngài bị gục bây giờ mang tên Thánh Denis. Một nhà nguyện được xây ở ngôi mộ của ngài. Năm 639, vua Dagobert mang thánh tích của ngài về tu viện ông vừa mới xây và trở thành Đan viện Thánh-Denis, nơi chôn các vua Pháp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch