Thánh Lễ cầu cho Augustinô Vũ Ngọc Minh Thái

638

Kính thưa quí Ông Bà và Anh Chị Em,
Thánh lễ cầu cho Augustinô Vũ Ngọc Minh Thái là chuyện riêng của
gia đình tang quyến và của Hội Ái Mộ Cha Diệp ở Nam Úc xa xôi.
Tuy nhiên chúng tôi muốn chia sẻ với quí Ông Bà và Anh Chị Em để:
Xin hiệp ý cầu nguyện cho người mà chúng ta không biết.
Đồng thời học được cách “chia buồn” thiết thực và thật có ý nghĩa bác ái Kitô giáo
mà Hội Ái Mộ Cha Diệp ở Nam Úc đã làm cho người quá cố.
Xin kính mời tham gia và cầu nguyện
Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên