Những điều trông thấy dạy tôi sống đời | Số 1

405

Xin giới thiệu “Những điều trông thấy dạy tôi sống đời số 1” do linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên trình bày. Hơi dài, gần 40 phút. Nhưng thực dụng và hữu ích. Thật lòng xin mời.