Mùa thu nơi giáo đường

1224

Kim Oanh

Lá mùa uống giọt sương rơi
Tình người thấm mát ân Trời tuôn ban
Hồi chuông nhẹ tiếng ngân vang
Giáo Đường thu tịnh bình an bên Ngài
Bóng nhỏ lặng lẽ tìm về
Tạ ơn Chúa xót vỗ về đời con.

(Kim Oanh)

Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Mùa Thu Mt. Macedon, Melbourne 2018