Lời thì thầm của Sen | TâmDuy Foto

819

TâmDuy Foto

Em nở
Em vươn lên
Em đón nắng
Em rực rỡ
Em chờ
Em mong
Em bơ vơ
Em nhìn lại
Em thoáng buồn
Thôi… Em đi

Tâm Duy Foto