Lễ Giỗ Maria Trần Thị Liễu, Micae Trần Quang Bổn và Anna Nguyễn Thị Phiên

712

Thánh lễ cầu cho các linh hồn
Maria Trần Thị Liễu, Micae Trần Quang Bổn và Anna Nguyễn Thị Phiên

Kính thưa quí độc giả của Website truongbudiepapt.net
Thánh lễ giỗ cầu cho Maria Trần Thị Liễu,
Micae Trần Quang Bổn và Anna Nguyễn Thị Phiên
là thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho thân nhân trong gia đình tôi:
Cha, Mẹ và Chị Hai.
Tuy nhiên nó được đưa lên website là để xin thêm lời cầu nguyện của quí vị.
Những thân nhân của tôi, rất nhiều người không biết
Nhưng không hệ gì ở một lời cầu nguyện cho người mình không biết.
Chúa đâu có thắc mắc là quen hay không mà cầu nguyện vậy?
Xin cám ơn và cầu nguyện cho Maria, Micae và Anna.
Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên