Hình ảnh kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục Cha Phêrô Trần Thế Tuyên [Phần 1]

2190

Quang Trong Hien Vancouver

Lễ Tạ Ơn kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục của Cha Phêrô Trần Thế Tuyên vào 10 giờ sáng ngày 20.1.2018 tại Trung Tâm Công Giáo San Jose 2849 S. White Rd. San Jose CA. 95148 USA.