Đồng hành 30 | Youtube ở Việt Nam | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

44

Youtube là một phong trào truyền thông đang rầm rộ ở Việt Nam mình. “Rầm rộ” vừa mang nghĩa tốt là phát triển rộng rãi, mạnh mẽ.. nhưng cũng bao hàm nghĩa ồ ạt, om sòm, hỗn loạn và vô trật tự… Thứ phát triển ồ ạt và hỗn loạn đi liền với những gì là kém cỏi và thiếu tổ chức hay ít văn hóa, tiếng bình dân gọi là hằm bà lằng.

Thí dụ chuyện một tu sĩ khổ hạnh đi chân trần khất thực… không là chuyện lạ, nhưng nhiều người lũ lượt kéo theo rồi quay phim chụp hình, làm bài hát và bình phẩm hay dỡ… Hỏi xem có cần thiết không khi chuyện đã xảy ra lâu rồi? Hay đó là kết quả của một cuộc sống vô công rỗi nghề… khoe công khoe của? Xin hãy giữ mình bận rộn với những việc hữu ích cho mình và người khác.

 TTTuyen