Đồng hành 29 | Góp ý về phát âm | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

95

Tôi thật khó mà nghe tiếp những thông tin mà những xướng ngôn viên thiếu tôn trọng người nghe quá chừng khi nói “Như vậy là “gõ gàng gồi đó!” (Như vậy là rõ ràng rồi đó) hay “Camega” tức Camera… nhiều thật nhiều trên youtube những lối phát âm quá quê mùa nầy. Hiện tại phong trào youtube lan tràn khắp nơi ở Việt Nam. Cũng có những người nói thật mạnh dạn và công khai là “chuyến bay giải KÍU thay vì giải cứu”, cựu  tổng thống “Châm” thay vì TRUMP, rồi “Oa-sinh-tơn” thay vì Washington. Những người nầy lại là những xướng ngôn viên của các đài RFA hay VOA.

Tôi thật sự không nghe tiếp để không phải nghe những lối phát âm khinh thường người nghe trên.

TTTuyen