Đồng hành 27 | Lòng bác ái | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

53

Lòng Bác ái. Đó là ơn Chúa ban qua những gương sáng cụ thể và nhãn tiền. Cụ thể hay nhãn tiền đều cùng nghĩa là sờ sờ trước mắt. Vì gương sáng sờ sờ trước mắt nên người công giáo dễ thực thi bác ái hơn. Đi lễ Chúa Nhật không ai là không thấy người cầm rổ xin tiền và rất nhiều bà con giáo dân bỏ tiền vào rổ. Việc quyên tiền nầy dễ gây chú ý vì tiếng khua chạm của tiền cắc và đồng thời cũng là một kêu gọi “rộng tay đóng góp” cho việc chung. Nhiều trẻ em được Cha Mẹ cho tiền để bỏ vào rổ xin tiền.

Những khuyến khích răn dạy không lời nầy lại có nhiều hiệu quả… Những em nhỏ lớn lên và sẽ cảm thấy “thiếu cái gì đó” nếu không bỏ tiền rỗ, không đóng góp vào việc chung.

Thêm vào đó chúng ta thường thấy các giáo xứ người Bắc đóng góp nhiều hơn so với các giáo xứ người Miền Nam. Nhìn những nhà thờ khu Hố Nai Gia Kiệm chúng ta sẽ thấy rõ điều nầy. Hỏi một gia đình miền Nam thì có lý do trả lời “vì gia đình còn nghèo” Nhưng rồi sẽ không bao giờ hết nghèo vì vẫn còn sống lè phè theo kiểu “lục bình trôi sông”. Vì nghèo nên thiếu đóng góp và cũng vì lè phè nên không biết quan sát nhìn thấy người chung quanh đóng góp mà bắt chước. Hãy can đảm nhìn ra lối sống “lục bình trôi sông” là một thiệt hại cho bản thân và cho cộng đoàn.

TTTuyen, linh mục