Cha Peter Tuyen Tran bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ Giáo Luật

2692
Kính gởi bạn bè thân hữu gần xa.
Xin mời chung vui và cảm tạ Chúa với Cha Peter Tuyen Tran.
VIỆC CHÚA LÀM CHO CON, ÔI THẬT VĨ ĐẠI
CON THẤY MÌNH, CHAN CHỨA NIỀM VUI.
(Tv.126)
Lúc 2 giờ chiều ngày 7.2.2017 tại Đại Học Giáo Hoàng Lateranô, Rôma
Cha Peter Tuyen Tran đã bảo vệ luận án tiến sĩ giáo luật:
Chủ đề:
Penal sanctions regarding the delict of attempted Sacred Ordination of women.
Hình phạt dành cho tội phạm phong chức phụ nữ – dày 200 trang A4
 
Sau hai tiếng đồng hồ bị hạch hỏi hết sức căng thẳng. Và sau khi thảo luận riêng,
Ông Manuel Jesus Arroba Conde, khoa trưởng đã tuyên bố:
Peter Tuyen Tran đã đậu Tiến Sĩ Giáo Luật với hạng xuất sắc.
 
Cha tâm sự: “… Dù đã cố gắng gần 2 năm qua với nhiều nhọc nhằn vì tuổi tác, không ai ngờ và chính tôi cũng không dám kỳ vọng ngày nầy. Nhưng Chúa đã thương ban cho tôi để tôi phục vụ tốt hơn. Tôi còn phải ở lại Rôma thêm ít là 3 tháng nữa theo yêu cầu: Viết luận án cô đọng lại và xuất bản thành sách.”