Sunday, 07/03/2021
Trang chủ Video

Video

Tin xem nhiều

Chúa Nhật XXI Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/ZtXYKxMiYKI ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Tư, 13.11 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 87,3 Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | March 4, 2019 – March 10, 2019

March 4, 2019 « March 3  |  March 5 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Memorial of Saint Casimir Our first reading reminds us that through penitence and...

Thứ Năm, Ngày 9 Tháng Tám, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...

Thứ Năm, Ngày 15 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Đnl 30,15-20   Tung hô Tin Mừng:...