XIN | Hugo Hiếu Nguyễn | Ns Đoàn Vi Hương

1092

XIN | HUGO Hiếu Nguyễn trình bày
cho SBTN: SING FOR OUR HEROES
| đoàn vi hương |

XIN
4.10.2020 đoànvihương

– Khi loài người cúi đầu, cùng xin có một niềm tin
Tin nơi tình yêu Người, thử thách cũng sẽ vượt qua
Xin không còn nỗi sợ, từng giây tiễn quan tài đi
Xin cho ngày mai, ánh sáng sẽ thiêu màn đen

*Cùng Xin ơn trên, cùng Xin ơn trên
Xin loài người sám hối ăn năn
Đường phố vắng lặng cùng xin.
Xin vơi giọt nước mắt, Xin tội được thứ tha
Xin hận thù chóng qua, Xin tình yêu chan hòa
Và Xin thế giới bình yên.

– Xin cho được ước nguyện, đường phố có đông người qua
Xin cho tôi một lời, người hỡi yêu nhau nhiều hơn
Xin cho niềm Hy Vọng, rồi nỗi đau không còn lâu
Xin cho toàn nhân loại, từ đây không quá… lỗi lầm.
… Xin cho toàn nhân loại, từ đây sống trong Yên Bình