Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

740

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Ngâm thơ: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Ngọc Điệp | Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Quang Hoài

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật XXIII, C