Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C | Lễ Chúa Kitô Vua

909

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu
Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây