Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

869

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Huy
Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây