Nhạc, thơ diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

666

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu
Video: Hiếu Nguyễn

Download bài nhạc PDF tại đây

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng, A