Nhạc thơ diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật VII Thường Niên | Quang Hoài

734

NHẠC THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu
Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật VII Thường Niên | Lm Phêrô Trần Thế Tuyên