Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

942

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu
Video: Hiếu Nguyễn

Download bài nhạc File PDF | File MP3

Xem bài liên quan:

Bài giảng lễ Hiển Linh của Cha Peter Trần Thế Tuyên